Det Limbiske system. Det Limbiske system er en del af storhjernen. Det er et system med en kompliceret opbygning, der har nerveforbindelser til mange andre områder af CNS. Nogle af de funktioner der styres herfra er indlæring og hukommelse (Både langtidshukommelsen og korttidshukommelsen). Pga. Hippocampus og Amygdala er korttidshukommelsen mulig. Ud over hukommelse og indlæring er belønningssystemet det man vil snakke om i forhold til det Limbiske System.

Unavngivet.png
Her ses et tværsnit af de centrale dele af hjernens belønningssytem med VTA-området, pandelappen og nucleus accumbens samt substantia nigra. Belønningssystemet, eller det limbiske system ligger inden for den hvide markering.